Publicaties en projecten

Martha Kist

Redactiewerk:
Redactielid De Vrije Fries, jaarboek Koninklijk Fries Genootschap
(2014-heden)

Hoofdredacteur en eindredacteur 11 en 30, mededelingenblad afd. Friesland, Nederlandse Genealogische Vereniging
(2008-heden)

Medewerker redactie Gens Nostra, Nederlandse Genealogische Vereniging
(2014-2015)

Redactielid bij Fryslân.Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur
(2002-2010)

Beeldredactie:
Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Meindert Schroor e.a. red. (Leeuwarden/Gorredijk: Tresoar/Bornmeer 2016) 4 dln.

Beeldredacteur De Vrije Fries, jaarboek Koninklijk Fries Genootschap
(2014-heden)

Boeken:
De neiteam fan Bearn en Lies. Familieboek Van der Zwaag-Wolters Broeksterwoude. Jan van der Zwaag, Henk Dijkstra, Trijntje de Groot-Kloosterman, Martha Kist red. ([Oentsjerk] 2017).

Klaas Tulp, Martha Kist, Jaap van der Wal e.a., Smallingerland op de kaart. Een historische cartografie (Rottefalle: Smelne’s Erfskip 2010).

Martha Kist, Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn (Hilversum: Verloren, 2008), 212 blz., ill., ISBN 978-90-8704-029-1.

Friese kwartieren. Kwartierstaten uitgegeven door leden van de NGV Afdeling Friesland, Martha Kist, Bouwe van der Meulen en Jan Smink red. (Leeuwarden: NGV Afdeling Friesland, 2005), 359 blz., ISBN 90-809541-1-X

Een man van eer. Bloemlezing uit ‘Jancko Douwama’s Geschriften’. Uit het Nederduits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Martha Kist en Harmen Wind (Hilversum: Verloren, 2003), 238 blz., ill., ISBN 90-6550-769-8.

Artikelen (selectie):
Diverse lemma's in: Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Meindert Schroor e.a. red., (Leeuwarden/Gorredijk: Tresoar/Bornmeer 2016) 4 dln.

Diverse lemma's in: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Els Kloed red. (Nijmegen: Vantilt, 2013).

‘Van Gardes d’Honneur tot helden van Waterloo. De belevenissen van enkele vooraanstaande jongemannen in 1813-1815’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 70, 5/6 (2015) 244-249.

‘Vergeet mij niet. Het album van Janke Diederika Vlaskamp (1826-1903)’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 68, 7/8 (2013) 228-233.

‘Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer (1798-1838). Een moderne zoektocht naar een zeeman uit het begin van de 19de eeuw’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 67,1 (2012) 1-7.

‘Jancko Douwama, verrader en icoon’, Biografie Bulletin 21, 3 (2011) 55-62.

‘Historische kaarten’ in: De Bosatlas van Fryslân (Groningen: Noordhoff altasproducties, 2009) 30-49.

‘De prijs van een lam’, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, jg 12 nr. 4 (2006) 8-12.

‘Letter voor letter. Genealogie als hulpwetenschap bij textielonderzoek’, Gens Nostra 7/8 (2005) 424-428.

‘Een ‘braaf burger’. Ulbe Arend Evertsz (1799-1860)’, De Vrije Fries 82 (2002) Themanummer Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002, 132-139.

'Centraal gezag en Friese vrijheid: Jancko Douwama's strijd voor de Friese autonomie' in: J. Frieswijk, A.H.Huussen jr., Y.B. Kuiper, J.A. Mol eds., Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilversum/Leeuwarden 1998) 107-125.