Doopfeest in Marum

Tegenwoordig komen er steeds vaker meerlingen ter wereld, als we de krant mogen geloven. Berichten als ‘Juf uit Zuiderburen heeft vier tweelingen in de klas’ of ‘In Bergum drie tweelingen in groep zes’ doen ons telkens weer stilstaan bij deze speling van de natuur.
Bij gebrek aan moderne vruchtbaarheidstechnieken zullen tweelingen vroeger ongetwijfeld veel zeldzamer zijn geweest. Maar oudere moeders kwamen toen net zo goed voor als nu, dit bij gebrek aan moderne voorbehoedsmiddelen, dus misschien kan dat verklaren waarom er toen soms ook opvallende ‘explosies’ van tweelingen voorkwamen. Want hoe ouder de moeder, hoe groter de kans op een meerling.

Op zoek naar het voorgeslacht van mijn beppe Rinske de Vries, in 1893 geboren in Oudega (Sm.) probeer ik de geboorteplaats van de vader van hààr beppe, Froukjen Jans Drent (1800-1877) te achterhalen. Hij heet Jan Luitzens Drent, maar in zijn overlijdensakte uit 1823 wordt zijn geboorteplaats niet vermeld. Door via een omweggetje te zoeken, namelijk via de overlijdensakte van een zuster van Froukjes vader, Romkje Luitzens Drent, kom ik erachter dat hun ouders destijds in Marum woonden. Daar vind ik in het doopboek van de Hervormde gemeente Marum-Noordbroek inderdaad de doop van Jan Luitzens in 1770 en in 1777 een vermelding van de doop van zijn jongere zus Romkje, ingeschreven als nummer 9 van dat jaar. Hé, ze heeft een tweelingzus (of misschien -broer?) die al snel na de geboorte overleden is, denk ik bij het lezen van de tekst. Als ik de doopinschrijvingen erboven wat beter bekijk, ben ik wel heel verrast: nog twee tweelingen! Zou dominee die dopen bewust op dezelfde dag hebben gepland?
‘Drie tweelingen, alle meisjes, op den selfden voorjaarsdag gedoopt’, het had een leuke kop boven een artikel in de Marumer Courant kunnen zijn, zeker als de jongste het ook had mogen beleven.

5 en 6 Den selven dito [11 maart 1777] tot Marum 2 tweelingen, zijnde dogters gedoopt van Harm Pieters, en Anke Engberts Echtel. tot Marum. ’t eene is genaamt Anke het andere Roelfke.
7 en 8 Den selven dito tot Marum 2 tweelingen zijnde Dogters gedoopt van Pier Hindriks en Grietje Jacobs Echtel. tot Marum het eene genaamt Janke, het [andere] Japke.
9 Den selven Dito tot Marum een dogter gedoopt van Luitte Jans en Bintje Boukes Echtel. tot Marum zijnde dit kind een tweeling genaamt Romke.
het ander is ongedoopt gestorven.

Dit artikel is een bewerkte vorm van een gelijknamig artikel dat in 2005 gepubliceerd is in 11 en 30. Mededelingenblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Friesland